Feminence Medical Center

Dr. Octavia HARICH

Dr. Octavia HARICH

Alergologie și imunologie clinică, Pneumologie

Asistent Universitar, Doctor în Științe Medicale

”Nihil sine Deo”

După absolvirea facultății de medicină, mi-am dezvoltat expertiza prin urmarea a două specialități medicale complementare, și anume Alergologie și Imunologie Clinică, precum și Pneumologie.

Prin calitatea de medic specialist în aceste domenii, contribui la tratamentul pacienților cu afecțiuni imune și respiratorii.
Începând cu anul 2015, am început activitatea didactică și de cercetare în cadrul Disciplinei de Fiziologie a Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara.

De-a lungul timpului, mi-am dezvoltat abilitățile de cercetător științific, fapt demonstrat prin publicarea a patru articole științifice. Dintre acestea, trei articole au fost publicate în reviste indexate în Clarivate Analytics Web of Science (WoS), fie ca prim-autor, fie ca și coautor.

Medic specialist

Alergologie și imunologie clinică, Pneumologie

Societatea Romană de Alergologie și Imunologie Clinică (SRAIC)
Societatea Romana de Pneumologie (SRP)
Societatea Romană de Fiziologie (SRF)
European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI)
European Respiratory Society, (ERS)

Engleză

Germană

Spaniolă