Feminence Medical Center

Politica de confidențialitate

Vă mulțumim pentru interesul acordat site-ului nostru și dorim să vă asigurăm încă de la început de deplina confidențialitate a tuturor datelor personale, conform legislației în vigoare, de aceea am conceput acest document prin care vă explicăm detaliat politica noastră de confidențialitate a datelor cu caracter personal și vă cerem explicit acordul cu cele menționate în acest document.

Acest website este deținut, administrat și operat de către NEW LIFE MEDICAL S.R.L., cu sediul pe str. Quasar, nr. 27, Timișoara, Timiș, România, înregistrată la Registrul Comertului cu numărul J35/2242/2012, cod unic de identificare 30664990.

Conform cerițelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor) și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, NEW LIFE MEDICAL S.R.L. are obligația de a administra în conditii de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Prin intermediul website-ului colectăm următoarele tipuri de date, numai în scopurile descrise mai jos:

  • nume și prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, localitate, vârstă sau alte informații pe care decideți d-voastră să le scrieți în secțiunea aferentă din formularele de programare sau de contact sau prin abonare la newsletter

Scopul colectării datelor dumneavoastră cu caracter personal este, în primul rând, acela de a vă putea oferi serviciile menționate pe Site și de a comunica cu d-voastră în legătură cu aceste servicii.

De asemenea, colectarea și stocarea datelor personale le mai folosim pentru următoarele scopuri, după caz:

  • pentru a vă trimite informații sau notificări legate de programările pe care le doriți.
  • pentru a vă trimite diverse informații legate de sănătate, cu caracter educativ.
  • pentru a vă trimite newslettere cu informații despre teme sau evenimente care ar putea fi de interes, oferte, promoții sau alte acțiuni de marketing (oricând aveți posibilitatea de a vă dezabona și de a nu mai primi aceste e-mailuri).
  • pentru rapoarte și statistici interne, care să ne permită o îmbunătățire permanentă a serviciilor pe care vi le oferim.
  • pentru soluționarea eventualelor reclamații.

Datele cu caracter personal colectate sunt destinate utilizării lor de către operator și pot fi comunicate numai destinatarilor care contribuie în mod direct la realizarea serviciilor noastre către clienții noștri. Exemple: departamentele specializate din cadrul NEW LIFE MEDICAL S.R.L., companiile care au dezvoltat, găzduiesc și gestionează mentenanța website-ului, autorităților statului dacă sunt solicitate conform legii.

Operatorul și entitățile împuternicite de operator pentru prelucrarea datelor prezintă garanții tehnologice, fizice, administrative și procedurale, toate conform standardelor acceptate în domeniu, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal prelucrate; vor preveni utilizarea sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal sau vor preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal (incident de securitate), în conformitate cu instrucțiunile, politicile și legile aplicabile în ceea ce privește societatea NEW LIFE MEDICAL S.R.L.

Perioada în care se vor prelucra datele cu caracter personal:

  • datele se vor prelucra până la revocarea acordului sau cât timp este necesar în ceea ce privește scopurile descrise mai sus, plus perioada de arhivare a eventualelor înscrisurilor generate de operațiunile întreprinse. După ce expiră perioada indicată, datele cu caracter personal vor fi șterse permanent.

Dreptul de acces la datele cu caracter personal și dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrarea lor

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de a solicita operatorului accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor. În măsura în care, pe durata prelucrării, veți furniza orice consimțământ legat de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, acolo unde este cerut și necesar, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul oricand, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia, aveți dreptul de a depune  o plângere în fața autorității naționale de supraveghere, dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale bazate exclusiv pe prelucrarea automată, precum și dreptul de a vă adresa justitiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la NEW LIFE MEDICAL S.R.L., str. Quasar, nr. 27, Timișoara, Timiș, România, sau direct prin e-mail, la adresa hello@feminence.ro

Datele dumneavoastră vor fi utilizate numai în Romania și pe teritoriul Uniunii Europene. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal include transferul în afara Uniunii Europene (UE), transferul se va baza pe clauze contractuale standard aprobate în UE, asigurând astfel un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, conform celor impuse de legile aplicabile privind protecția datelor.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil. 

Securitatea datelor personale

Pentru stocarea datelor cu caracter personal se folosesc serverele partenerilor noștri profesioniști în domeniu, care garantează prin contract respectarea tuturor condițiilor tehnice și de confidențialitate, conform legii. Toate echipamentele tehnice folosite pentru furnizarea serviciului sunt securizate și actualizate pentru a preîntampina intruziunile neautorizate.

Dacă ai nevoie de informații suplimentare privind drepturile tale și legislația privind protecția datelor cu caracter personal, poți contacta și Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa: www.dataprotection.ro

NEW LIFE MEDICAL S.R.L. nu încurajează sub nicio formă SPAM-ul. Orice utilizator/vizitator care ne-a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul, poate opta oricand pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date, solicitând acest lucru la adresa de e-mail hello@feminence.ro, iar noi vom opera imediat această solicitare.

Completând datele în formularul de contact sau cel de programare, înainte de a trimite formularul îți dai acordul expres și neechivoc asupra tuturor mențiunilor din ”Termeni și condiții”, „Politica de confidențialitate” și „Politica de cookies”  prevăzute în aceste document, pentru stocarea și prelucrarea datelor oferite de tine, în scopurile menționate în aceste documente.

Vă mulțumim!