Feminence Medical Center

Politica de retur

Pentru produsele în format fizic, comandate în calitate de consumator, Clientul are dreptul de a solicita returnarea produselor, în termen de maximum 30 zile calendaristice de la intrarea în posesie a bunurilor comandate, fară invocarea niciunui motiv în acest sens.

De asemenea, în situația în care Produsul prezintă neconformități, veți avea posibilitatea de a-l returna și de a solicita aducerea acestuia la conformitate, fără plată, prin reparare/ înlocuire/ reducerea corespunzătoare a prețului, după caz, luând în considerare și natura produsului ori încetarea contractului privind acest Produs și restituirea contravalorii sale. În cazul în care Clientul constată deficiențe ale Produsului în primele 30 de zile de la achiziția sa, se va dispune direct înlocuirea acestuia.

Dreptul de retur pentru neconformități va putea fi exercitat dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea bunului.

Orice intenție de retur va fi adusă la cunoștința NEW LIFE MEDICAL S.R.L. prin transmiterea unei solicitări în acest sens la adresa de e-mail: hello@feminence.ro.

Clientul trebuie să returneze produsele fără întârziere nejustificată și în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat decizia de retragere din contract.

NEW LIFE MEDICAL S.R.L. va rambursa toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea Clientului, mai putin costurile livrării produsului către Client, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care coletul ajunge la NEW LIFE MEDICAL S.R.L. și este verificată conformitatea acestuia sau până la recepționarea unei dovezi conform căreia produsele au fost expediate de Client către NEW LIFE MEDICAL S.R.L.

NEW LIFE MEDICAL S.R.L. poate amâna rambursarea sumelor până la momentul recepționării produselor sau până la recepționarea unei dovezi conform căreia produsele au fost expediate.

Clientul va suporta doar cheltuielile direct legate de returnarea Produselor.

Rambursarea sumei aferente Produselor achiziționate se realizează prin aceeași metodă de plată folosită pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Clientul își dă acordul expres pentru utilizarea unei alte metode. Rambursarea sumei se realizează în urma primirii Produselor returnate de către Client sau a dovezii furnizate de Client, de trimitere a Produselor.

RETRAGEREA DE PE SITE

Orice Client are dreptul de a solicita oricând, fără a invoca un motiv anume, retragerea de pe site și ștergerea contului personal (dacă și-a creat un astfel de cont). Pentru acest lucru, trebuie să trimită o solicitare expresă, pe adresa de e-mail hello@feminence.ro. Va primi ulterior un e-mail de confirmare a primirii cererii de retragere și se va proceda la ștergerea contului, dar nu înainte de stingerea unor eventuale obligații scadente.

Optarea pentru retragerea de pe site implică ștergerea contului de acces pe feminence.ro

Pentru orice informații suplimentare legate prețuri, modalități de plată, facturare, livrare, retur sau retragere se poate trimite un e-mail la hello@feminence.ro, urmând să primiți răspuns în cel mai scurt timp posibil.

Drepturi de autor

Prezentul Site, cu toate secțiunile sale, precum și întregul conținut publicat pe alte platforme online sau de social media, gestionate de NEW LIFE MEDICAL S.R.L., sunt protejate de legislația privind drepturile de proprietate intelectuală, legislația specifică mărcilor înregistrate, concurenței neloiale și altor prevederi legale în vigoare. Întregul conținut precizat mai sus nu poate fi utilizat în niciun fel, copiat, publicat, prezentat, sau încorporat în nume propriu în orice fel de alt conținut disponibil online și offline, fără permisiunea noastră expresă. În cazul în care vă asumați realizarea aspectelor descrise mai sus, vă supuneți rigorilor legislației în vigoare și vă asumați toate consecințele care decurg din încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală și a prezenților termeni.

Mărcile înregistrate, mărcile pentru servicii și siglele folosite și afișate în prezentul site, precum și în alte platforme online sau de social media asociate și gestionate de NEW LIFE MEDICAL S.R.L., sunt mărci înregistrate și neînregistrate ale NEW LIFE MEDICAL S.R.L. sau ale colaboratorilor NEW LIFE MEDICAL S.R.L.. Nimic din conținutul prezentului Site și a platformelor online asociate, nu vă autorizează în a folosi mărcile înregistrate de NEW LIFE MEDICAL S.R.L., în lipsa acordului nostru acordat expres și în scris. Atât denumirea MindPower Clinic, cât și toate siglele, logo-ul, sloganul și alte date de identificare verbală, scrisă sau vizuală, nu pot fi folosite în niciun fel fără permisiunea noastră expresă și exprimată în scris. În caz contrar, vă supuneți rigorilor legislației în vigoare și vă asumați toate consecințele care decurg din incălcarea drepturilor care protejează mărcile înregistrate și a altor legi în vigoare.

Erori, inexactități, omiteri

În permanență, depunem eforturi de a aduce un conținut actual și corect pe Site. Cu toate acestea, există posibilitatea ca informații prezente pe Site să conțină erori de tipografie, inexactități sau omiteri care ar putea fi asociate cu informațiile din articole sau cu descrierile serviciilor, prețuri, promoții, oferte speciale, timpi de furnizare etc. Ne rezervăm dreptul de a corecta aceste erori, inexactități și omiteri, totodată să schimbăm ori să actualizăm informații sau să anulăm cererile d-voastră dacă există detalii care sunt inexacte, în orice moment, fără informări în prealabil.

Modificare Termeni și condiții

NEW LIFE MEDICAL S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica conținutul prezentului document prin simpla publicare a variantei modificate la secțiunea „Termeni și condiții” de pe Site, oricând și fără notificarea prealabilă.

Cei care accesează Site-ul au obligația de a verifica permanent secţiunea „Termeni si conditii” pentru a se asigura că sunt în cunoștință de cauză cu privire la actualizarea sau modificarea condițiilor.

Exceptând situațiile în care specificăm expres altfel, modificarea prezentului document este de imediată aplicabilitate. Dacă se utilizează în continuare Site-ul, acceptul celor care îl accesează se va considera ca fiind manifestat în mod tacit.

În cazul unei divergențe apărute în legătură cu unele prevederi ale documentului, aplicabilă este ultima versiune publicată.

Cei care accesează Site-ul au posibilitatea să nu fie de acord cu modificările, caz în care vor înceta utilizarea acestuia.

Încetarea relației contractuale

Contractul născut prin acceptarea acestui document între cei care accesează site-ul și NEW LIFE MEDICAL S.R.L. încetează oricând la inițiativa Vizitatorilor, Utilizatorilor sau Clienților, prin simpla renunțare la a mai accesa Site-ul, sub condiția achitării la zi a eventualelor tarife pentru serviciile deja prestate, ca urmare a utilizării Site-ului, după caz.

Contractul poate înceta oricând și din inițiativa NEW LIFE MEDICAL S.R.L., prin suspendarea sau desființarea Site-ului sau prin instituirea unei interdicții de utilizare a acestuia pentru anumiți Utilizatori sau Clienți. Această interdicție survine prin notificarea acestora, ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului document sau din cauza unor acțiuni care aduc atingere funcționării Site-ului sau principiilor etice și profesionale.

Soluționarea conflictelor

Orice litigiu care are ca obiect colaborarea instituită prin acceptarea prezentului document va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care solutionarea amiabilă nu este posibilă, soluționarea va reveni instanțelor de judecată competente din localitatea unde are sediul NEW LIFE MEDICAL S.R.L..

Legea care guvernează această colaborare este legea română.

Continuând navigarea pe website-ul www.feminence.ro, completând datele din formularele existente pe acesta sau trimițându-ne orice fel de date personale, pe orice căi, vă dați acordul expres si neechivoc asupra tuturor prevederilor din prezentul document.

Pentru orice nemulțumiri/reclamații/sugestii sau întrebări vă rugăm să ne trimteți un e-mail la hello@feminence.ro, iar NEW LIFE MEDICAL S.R.L. va reveni cu un răspuns scris în cel mai scurt timp posibil.